Pakeitimai

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-1390, 1996-06-20, Žin., 1996, Nr. 64-1501 (1996-07-05), i. k. 0961010ISTA00I-1390

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio papildymo įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-32, 1996-12-12, Žin., 1996, Nr. 122-2863 (1996-12-18), i. k. 0961010ISTA0VIII-32

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-959, 2002-06-20, Žin., 2002, Nr. 65-2629 (2002-06-28), i. k. 1021010ISTA00IX-959

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1305, 2003-01-23, Žin., 2003, Nr. 14-540 (2003-02-07), i. k. 1031010ISTA0IX-1305

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1378, 2003-03-20, Žin., 2003, Nr. 32-1315 (2003-04-02), i. k. 1031010ISTA0IX-1378

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio papildymo įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1379, 2003-03-20, Žin., 2003, Nr. 32-1316 (2003-04-02), i. k. 1031010ISTA0IX-1379

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnio pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2343, 2004-07-13, Žin., 2004, Nr. 111-4123 (2004-07-17), i. k. 1041010ISTA0IX-2343

Lietuvos Respublikos Konstitucijos papildymo Konstituciniu aktu "Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje" ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 150 straipsnio papildymo įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2344, 2004-07-13, Žin., 2004, Nr. 111-4124 (2004-07-17), i. k. 1041010ISTA0IX-2344

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 57 straipsnio pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-572, 2006-04-25, Žin., 2006, Nr. 48-1701 (2006-04-29), i. k. 1061010ISTA000X-572

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas, Pranešimas

2013-11-13, Žin., 2013, Nr. 118-5946 (2013-11-16), i. k. 113100PPRANRG135946

Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo galiojimo sustabdymo

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

Nr. KT2-N1/2014, 2014-01-24, paskelbta TAR 2014-01-24, i. k. 2014-00478

Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Seimo statuto 170 straipsnio (2012 m. kovo 15 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai